ورود به جرقه

  • مشاهده محتوای عمومی
  • دسترسی به بانک اطلاعات سازندگان داخلی
  • دسترسی به بانک اطلاعات سازندگان خارجی
  • مشاهده لینک وب سایت های مرتبط
  • تخصیص صفحه اختصاصی جهت معرفی محصولات تولید کنندگان
  • امکان دانلود استاندارد های مرتبط
  • امکان دانلود فیلم های آموزشی
  • امکان مشاهده و دانلود محتوای تخصصی
  • دانلود اسلایدهای تولید شده فارسی
  • امکان دانلود کتاب های فارسی تولید شده
  • امکان دانلود کتاب های زبان اصلی
  • پاسخ به سوالات تخصصی و مشاوره
  • شرکت در وبینارهای آموزشی
  • امکان دانلود محتواهای وبینارهای آموزشی برگزار شده