ورود به جرقه

ثبت نام متخصصین

آکادمی جرقه سعی بر این دارد جهت تکمیل تیم خود افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه مباحث ضدانفجار شامل محققان ، اساتید، صاحبان اثر ، سازندگان تجهیزات ضدانفجار،طراحان و کسانی که بصورت حرفه ای این موضوع را دنبال می نمایند شناسایی نماید تا درصورت نیاز و موافقت طرفین در زمینه های مختلف کاری اعم از طراحی، ساخت، مشاوره و خدمات فنی و مهندسی به متقاضیان در این زمینه کمک نماید. بدیهی است ارایه راهکار در زمینه های تخصصی با ایجاد این بانک اطلاعاتی افراد حرفه ای امکان پذیر بوده و با حفظ و رعایت اطلاعات و تماس اشخاص این مورد فقط در بانک اطلاعاتی جرقه ثبت می گردد و در مراحل بعد در صورت تمایل دعوت به همکاری انجام خواهد پذیرفت.لذا خواهشمند است به تمامی سوالات قرار داده شده در فرم زیر پاسخ دهید.