ورود به جرقه

دانلود ویژه

پــی دی اف آمــوزش

دانلود کتاب طبقه بندی مناطق مستعد خطر

رایـگان
یکشنبه, 18 تیر 1396 08:31

کتاب طبقه بندی مناطق مستعد خطرنگارش یافته به زبان اصلی(انگلیسی) را می توانید در ادامه دانلود نمایید.عناوین این کتاب به شرح موارد زیر می باشد:


classification of  hazardous location                                                                   نام کتاب
by A.W.Cox,F.P.Lees and M.L.Ang                                                                  نویسندگان

:فهرست عناوین و سر فصل هایی که در این کتاب به آن پرداخته شده است به شرح لیست زیر می باشد

1 INTRODUCTION I
2 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
BACKGROUND 3
2.1 DEVELOPMENT OF CoDES 3
2.2 LEGAL REQUIREMENTS 4
2.3 DEFINITION OF HAzARI)Ous AREAS 5
2.4 DISCONTENT WITh CURRENT APPROACHES 6
2.5 Vmws ON QUANTIFICATION 6
2.6 TERMINOLOGY 8
3 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
CURRENT STANDARDS, CODES AND GUIDES 9
4 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
CURRENT PERFORMANCE 174.1 FATALITIES AND INJURIES 17
4.2 PROPERTY DAMAGE 18
5 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
OBJECTIVES AND CRITERIA 20
5.1 OBJECTIVES 20
5.2 CRITERIA 21
6 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
PROJECT STRATEGY 23
6.1 INSTALLATIONS COVERED 23
6.2 QUANTITATIVE APPROACHES 23
7 LEAK SOURCES AND SCENARIOS 26
7.1 EQUIPMENT SUBJECT TO LEAKS 26
7.2 TYPES OF LEAK ON EQUIPMENT 27
7.3 LEAK SCENARIOS 28
7.4 LEAK SOURCES VS SCENARIOS 29
8 INVENTORY OF LEAK SOURCES 30
8.1 PRINCIPAL LEAK SOURCES 30
8.2 PLANT PROFILES FROM FUGITIVE EMISSION STUDIES 30
8.3 PLANT PROFILES FROM MATERIAL RUNOFFS 30
8.4 PROFILES FOR 'STANDARD' PLANTS 30
9 INVENTORY OFMAJOR PLANTS 33
EQUIPMENT HOLE SIZE DISTRIBUTION: ESTIMATES
BASED ON HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION 35
10.1 STANDARD Hou: SIZE CLASSES 36
10.2 STANDARD HOLE SIZE CLASSES FOR EQUIPMENT 37
11 EQUIPMENT LEAK FREQUENCY AND HOLE SIZE
DISTRIBUTION: ESTIMATES BASED ON HAZARD
ASSESSMENT 38
11.1 LEAK FREQUENCY AND HOLE SIZE DISTRIBUTION 38
11.2 LEAK FREQUENCY AND HOLE SIZE DISTRIBUTION: ADOPTED
VALUES 38
12 MODELS OF EMISSION AND DISPERSION 41
12.1 LITERATURE MODEL SYSTEMS 41
12.2 SPECIFICATION OF A MODEL SYSTEM 41
12.3 DESCRIPTION OF TIlE MODEL SYSTEM 43
12.4 APPLICABILITY OF CERTAIN MODELS 50
12.5 MODELS FOR EMISSION FROM FLANGES 50
NOTATION 51
13 REPRESENTATIVE FLAMMABLE FLUIDS 54
13. I SELECTION OF REPRESENTATIVE FLUIDS 54
13.2 PHYSICAL PROPERTIFS OF REPRESENTATIVE FLUIDS 54
14 NUMERICAL INVESTIGATION OF HAZARD RANGES 55
15 IGNITION SOURCES AND PROBABILITIES 56
15.1 IGNITION SOURCES 56
15.2 IGNITION PROBABILITY 58
15.3 AN IGNITION MODEL 61
16 EXPLOSION PROBABILITY 62
17 FIRES AND VAPOUR CLOUD EXPLOSIONS IN PLANT 66
18 FIRE AND EXPLOSION MODEL: NUMERICAL
INVESTIGATION OF FIRES AND VAPOUR CLOUD
EXPLOSIONS 67
19 VENTILATION OF INDOOR PLANTS 74
19.1 VENTILATION AND VENTILATION RATFS 74
19.2 PERFECT AND IMPERFECT MIXING 75
19.3 BACKGROUND VENTILATION 77
19.4 INITIATION OF VENTILATION 77
20 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
INDOOR PLANTS 78
20.1 LEAK SOuRcr ON INDOOR PLANTS 78
20.2 CONTROL OF LEAKS ON INDOOR PLANTS 79
21 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
ZONING FOR INDOOR PLANTS 81
21.1 OBJECTIVES 8 I
21.2 OUTLINE APPROACH 82
21.3 PRACTICAL APPLICATION 85
21.4 MODELLING DISPERSION INDOORS 86
22 CLASSIFICATION OF HAZARDOUS LOCATIONS:
OVERVIEW 88
22.1 OUTDOOR PLANTS 88
22.2 INDOOR PLANTS 90
22.3 OFFSHORE PLATFORMS 92
22.4 MINIMUM INVENTORY 92
23 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 94

 

این کتاب با فرمت PDF و در 213 صفحه و با حجم 1.6Mb از لینک زیر قابل دریافت می باشد:

دانلود کتاب مناطق مستعد خطر

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *