ورود به جرقه

دانلود ویژه

پــی دی اف آمــوزش

اسلایدهای آموزشی ضد انفجار

مبانی مناطق مستعد خطر

رایـگان شنبه, 20 شهریور 1395 23:00
در این اسلاید آموزشی که به زبان انگلیسی تهیه شده است مبانی اولیه مناطق مستعد خطر بررسی شده است . از عنوان های اصلی که در این اسلاید آموزش داده شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیشتر بخوانید >>